Sprawuj kontrolę nad zawartością wielojęzyczną.

Anwiki, pierwsze wiki/CMS dedykowane wielojęzycznej zawartości

Centrum tłumaczeń

"w locie" tłumaczenie we współpracy • automatyczna koordynacja wielojęzykowa

Wiki to

umożliwiająca współpracę edycja wielojęzyczna • historia wersji • łatwość użycia

Zaawansowany CMS

wysoce strukturyzowana zawartość • edycja XML/XHTML

Ostatnio edytowano o 24/06/2013 23:57:23
Zasilony przez Anwiki • 0.1 sec • 3.07 MB